KRING TJÄNSTER

Recceptionist/telefonist
Frukostservice
Vaktmästare
Posthantering
Fastighetsskötsel
Kontors och förbrukningmatrial.

Kontakt Katja 0706-959536